Αριστείδου 10-12 (εντός στοάς)
Αθήνα Τηλ. 210-3219047

Ελληνικά - English
Κεντρική Σελίδα
Buying on-line
Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα Links
Εγγραφή
Δημοπρασίες
GREEK COINS
WORLD COINS
MEDALS AND DECORATIONS
BANKNOTES

 
Όνομα χρήστη: Password:1447
Συλλογή από 7 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-44 όλα σειρά Γ. 20 έως 2000 Δρχ...


1448
Συλλογή από 7 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-43 όλα σειρά Β . 10 έως 500 Δρχ...


1449
Συλλογή από 7 διαφορετικά Λαικά Λαχειά 1942-44 όλα σειρα Α. 10 έως 2000 Δρχ...


1450
Συλλογή από 4 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-44 όλα σειρά Δ με επισήμανση "τιμή γραμματίου 50,100,200,2000 Δρχ"...


1451
Συλλογή από 4 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-44 όλα σειρά Γ με επισήμανη "τιμη........"...


1452
Συλλογή από 3 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-44 όλα σειρά Β με επισ. "τιμή......"...


1453
Συλλογή από 4 διαφορετικά Λαικά Λαχεία 1942-44 όλα σειρά Α με επισ. "τιμη........"...


1454
Λαχείον "Συντακτών" 20.000 Δρχ !!! 30-11-1950...


1455
4 συνεχόμενοι λαχνοί "Λαχειοφόρος Αγορά Αδαμάντειον Εκπαιδευτικόν Ιδρυμα" Υπέρ απόρων αγροτοπαίδων....


1456
Ομολογία 10 Δρχ "Βασίλειον της Ελλάδος" 6-12-1885...


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.