Αριστείδου 10-12 (εντός στοάς)
Αθήνα Τηλ. 210-3219047

Ελληνικά - English
Κεντρική Σελίδα
Buying on-line
Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα Links
Εγγραφή
Δημοπρασίες
GREEK COINS
WORLD COINS
MEDALS AND DECORATIONS
BANKNOTES

 
Όνομα χρήστη: Password:1367
10 Pfenig Θεσ/νίκης...


1368
10 Pfenig Θεσ/νίκης με αξία 6250 ???...


1369
10 Pfenig με Ελληνική μικρή σφραγίδα...


1370
50 Pfenig Θεσ/νίκης RR...


1371
1 Pfenig με Γερμανική σφραγίδα τύπου 2...


1372
5 Pfenig με Γερμανική σφραγίδα τύπου 3...


1373
100 Pfenig με Γερμανική σφραγίδα τύπου 2...


1374
1 Pfenig με σφραγίδα "Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών Πειραιώς"...


1375
5 Pfenig με σφραγίδα "Ηλεκτική......."...


1376
10 Pfenig με σφραγίδα "Ηλεκτρική......"...


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.